Yükleniyor

Desteğin Bizden

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK tarafından  özel hastanelerde kısmen karşılanan tedavi masraflarının sana kalan kısmını teminat kapsamına alan sağlık sigortasıdır.

 • Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK kapsamında sana, eşine ve çocuklarına  en geniş hastane ağı ile SGK anlaşmalı sağlık kuruluşlarında  hizmet veriyoruz.

  18 - 59 yaşları arasındaki kişiler teminat altına alınır.*

  Aile poliçesinde 0-24 yaş arasındaki çocuklar poliçeye dahil edilir.**

  *60 yaşından önce kabul edilmesi koşulu ile 70 yaşa kadar sigortalanabilir. Grup poliçelerinde kişiler  risk analizi yapılarak 70 yaşa kadar sigortalanabilir. **Yenidoğan, 15 günlük risk analizinin yapılmasının ardından aile poliçesine eklenir.

 • SGK hak sahibi olan TC vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler poliçe kapsamında sigortalanır.

 • Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında iki farklı teminat seçeneği sunuyoruz:

  • Yatarak ve Ayakta Tedavi Teminatı
  • Yatarak Tedavi Teminatı
 • DESTEĞİN BİZDEN Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi, Yatarak ve Ayakta Teminat Tablosu
                                Anlaşmalı Kurumlar
  Yatarak Tedavi Teminatı Uygulama Limit % Ödeme
  Cerrahi Müdahaleler Yıllık Sınırsız 100%
  Operatör, Doktor Ücretleri Yıllık Sınırsız 100%
  Yoğun Bakım Yıllık Sınırsız 100%
  Hastane Tedavi Masrafları Yıllık Sınırsız 100%
  Acil Müdahaleler* Yıllık Sınırsız 100%
  Ameliyat Ekipmanı Yıllık 30.000 TL 100%
  Küçük Müdahaleler Yıllık Sınırsız 100%
  Diyaliz Yıllık Sınırsız 100%
  Koroner Anjiyografi Yıllık Sınırsız 100%
  Evde Bakım** Yıllık 30.000 TL limitli 90 günle sınırlı 100%
  Ayakta Tedavi Teminatı Uygulama Limit % Ödeme
  Doktor Ücretleri*** Yıllık Yılda en fazla 10 doktor ziyareti 100%
  Laboratuvar Hizmetleri Yıllık Sınırsız 100%
  Görüntüleme ve İleri Tanı Prosedürleri Yıllık Sınırsız 100%
  Diğer Teminatlar Uygulama Limit % Ödeme
  Fizik Tedavi**** Yıllık 2000 TL limitli 30 seansla sınırlı 100%
  *Acil Müdahaleler Teminatı anlaşmalı kurumlarda geçerlidir.
  ** Evde Bakım Teminatı yıllık 30.000 TL limitli ve 90 günle sınırlıdır.
  *** Ayakta tedavilerde SGK anlaşmalı kurumlarda 15 TL doktor muayene ücreti katkı payı ödemesi vardır.
  **** Fizik Tedavi Teminatı yıllık 2000 TL'ye kadar limitli ve 30 seansla sınırlıdır. Annelikle ilgili tüm harcamalar, poliçe teminatı kapsamı dışındadır.